Khách hàng BIDV có thể sử dụng dịch vụ BankPlus bằng 3 hình thức:

  • SIM BankPlus
  • USSD (*123#)
  • Wapsite và ứng dụng BankPlus trên di động.

STT

Loại phí

Mức phí

1

Đăng ký

 

-

Phí đăng ký dịch vụ

Miễn phí

-

Phí duy trì dịch vụ

Miễn phí (Không bao gồm

phí SMS Banking)

2

Tra cứu

 

-

Phí tra cứu giao dịch

990VNĐ/giao dịch

-

Phí tra cứu số dư

990 VNĐ/giao dịch

3

Chuyển tiền

 

-

Phí chuyển tiền trong ngân hàng

3.300VNĐ/giao dịch

-

Phí chuyển tiền ngoài ngân hàng

Chưa hỗ trợ

4

Thanh toán

 

 

-

 Nạp tiền cho thuê bao trả trước

Miễn phí.

Chiết khấu 3%giá trị tiền nạp

 

-

Thanh toán cước cho thuê bao trả sau

Miễn phí

Chiết khấu3% giá trị thanh toán

-

Thanh toán tiền điện cho khách hàng EVN

tại TP Hồ Chí Minh

Miễn phí

5

Khác (*)

 

-

Phí khóa dịch vụ

Miễn phí

-

Phí mở dịch vụ

Miễn phí

-

Phí hủy dịch vụ

Miễn phí

-

Phí cấp lại PIN dịch vụ BankPlus

5.500 VNĐ/lần

 

Hạn mức giao dịch

 

STT

Loại hạn mức

Loại giao dịch

Hạn mức

Sim BankPlus

USSD (*123#),

wapsite, ứng dụng

BankPlus

1

Hạn mức tối thiểu/giao dịch

Tất cả giao dịch

10.000 VNĐ/giao dịch

 

 

 

2

 

 

 

Hạn mức tối đa/giao dịch

Chuyển tiền, thanh toán tiền điện

10.000.000 VNĐ/giao dịch

Thanh toán cước Di động, D-com

2.000.000 VNĐ/giao dịch

Thanh toán cước HomePhone, PSTN, ADSL, FTTH, Leasedline.

 

10.000.000 VNĐ/giao dịch

 

3

 

Hạn mức tối đa/ngày

Áp dụng cho từng loại giao dịch trong ngày (chuyển tiền, thanh toán cước, thanh toán tiền điện)

 

 

30.000.000 VNĐ/ngày

 

4

 

Hạn mức số lần giao dịch tối đa/ ngày

Áp dụng cho tất cả các giao dịch trong ngày (chuyển tiền, thanh toán cước, thanh toán tiền điện)

 

 

20 lần/ ngày

(Biểu phí trên đã bao gồm 10% VAT)

 

Ghi chú:

(*) Quý khách vui lòng tới điểm giao dịch của ngân hàng BIDV để yêu cầu thực hiện các dịch vụ này.

Print Share On Twitter Share On Facebook

Các tin liên quan: