Nokia

Nokia Lumina 520 3.829.000

 • Giá ưu đãi: 3.629.000 đ
  Điều kiện ưu đãi:
  - Sử dụng mạng Viettel (thuê bao đang hoạt động hoặc hòa mạng mới).
  - Ứng trước tiền cước 200.000đ (Viettel hoàn trả trong 10 tháng). Nhắn tin SMART gửi 161 để được hoàn cước ứng trước.


Chi tiết >>

Nokia Lumia 620 4.999.000

 • Giá ưu đãi: 4.799.000 đ
  Điều kiện ưu đãi:
  - Sử dụng mạng Viettel (thuê bao đang hoạt động hoặc hòa mạng mới).
  - Ứng trước tiền cước 200.000đ (Viettel hoàn trả trong 10 tháng). Nhắn tin SMART gửi 161 để được hoàn cước ứng trước.

Chi tiết >>

Lumia 920 10.799.000

 • Giá ưu đãi: 10.399.000 đ
  Điều kiện ưu đãi:
  - Sử dụng mạng Viettel (thuê bao đang hoạt động hoặc hòa mạng mới).
  - Ứng trước tiền cước 400.000đ (Viettel hoàn trả trong 10 tháng). Nhắn tin SMART gửi 161


Chi tiết >>

Asha 311 2.449.000

 • Giá ưu đãi: 2.349.000 đ
  Điều kiện ưu đãi:
  - Sử dụng mạng Viettel (thuê bao đang hoạt động hoặc hòa mạng mới).
  - Ứng trước tiền cước 100.000đ (Viettel hoàn trả trong 10 tháng). Nhắn tin SMART gửi 161 để được hoàn cước ứng trước.

Chi tiết >>