Di động

Đón năm mới Ất Mùi 2015, trải nghiệm DV MCA hoàn toàn miễn phí

Thứ hai, 12/01/2015

Từ ngày 1/1 - 28/02/2015, Tổng công ty Viễn thông Viettel mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn miễn phí dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA).

Internet

Thông báo bán đấu giá dịch vụ

Thứ hai, 08/12/2014

Tổng Công ty Viễn thông Viettel tổ chức đấu giá Các gói Sản lượng thoại Quốc tế chiều về kết cuối vào thuê bao của mạng VIETTEL phát sinh từ 0h00 ngày 01/01/2015 đến 24h00 ngày 30/06/2015. Bao gồm 07 gói như sau:

Cố định

Thông báo bán đấu giá dịch vụ

Thứ hai, 08/12/2014

Tổng Công ty Viễn thông Viettel tổ chức đấu giá Các gói Sản lượng thoại Quốc tế chiều về kết cuối vào thuê bao của mạng VIETTEL phát sinh từ 0h00 ngày 01/01/2015 đến 24h00 ngày 30/06/2015. Bao gồm 07 gói như sau:

Điện thoại thiết bị

Thông báo bán đấu giá dịch vụ

Thứ hai, 08/12/2014

Tổng Công ty Viễn thông Viettel tổ chức đấu giá Các gói Sản lượng thoại Quốc tế chiều về kết cuối vào thuê bao của mạng VIETTEL phát sinh từ 0h00 ngày 01/01/2015 đến 24h00 ngày 30/06/2015. Bao gồm 07 gói như sau:

Tìm tin khuyến mãi