Trang chủ > TUẦN LỄ VÀNG CHO KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT DỊCH VỤ INTERNET HOẶC COMBO INTERNET + TRUYỀN HÌNH VIETTEL

TUẦN LỄ VÀNG CHO KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT DỊCH VỤ INTERNET HOẶC COMBO INTERNET + TRUYỀN HÌNH VIETTEL

Trong thời gian này, Khách hàng đăng ký dịch vụ  sẽ được miễn phí lắp đặt với toàn bộ phương án đóng cước trước và nhân đôi thời gian khuyến mại theo từng phương án.

Cụ thể chương trình áp dụng với các dịch vụ như sau:

  • Khách hàng lắp đặt Internet FTTH đơn lẻ hoặc Khách hàng đang sử dụng Dịch vụ Truyền hình số Flexi đăng ký lắp đặt thêm Internet FTTH

Phương án đóng cước trước

Ưu đãi hiện hành

Ưu đãi trong TUẦN LỄ VÀNG

 

Phí lắp đặt

Tặng tháng cước

Phí lắp đặt

Tặng tháng cước

Đóng hàng tháng

Phí lắp đặt theo từng phương án đóng cước trước (Tối đa 500.000đ)

Không tặng cước

Miễn phí

không tặng cước

Đóng trước 3 tháng

Không tặng cước

tặng 1 tháng

Đóng trước 6 tháng

Tặng 1 tháng

tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng

Tặng 2 tháng

tặng 4 tháng

Đóng trước 18 tháng

Tặng 3 tháng

tặng 6 tháng

  • Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet, đăng ký lắp đặt thêm dịch vụ Truyền hình số Flexi:

Phương án đóng cước trước

Ưu đãi hiện hành

Ưu đãi trong TUẦN LỄ VÀNG

 

Phí lắp đặt

Tặng tháng cước

Phí lắp đặt

Tặng tháng cước

Đóng hàng tháng

Phí lắp đặt theo từng phương án đóng cước trước (Tối đa 1.200.000đ)

không tặng cước

Miễn phí

không tặng cước

Đóng trước 3 tháng

không tặng cước

tặng 1 tháng

Đóng trước 6 tháng

tặng 1 tháng

tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng

tặng 2 tháng

tặng 4 tháng

Đóng trước 18 tháng

tặng 3 tháng

tặng 6 tháng

  • Đăng ký lắp đặt:

Khu vực

Đăng ký ngay tại đây

Tổng đài tư vấn

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Internet cáp quang: TẠI ĐÂY

Combo Internet cáp quang + truyền hình Flexi: TẠI ĐÂY

18008168 (miễn phí)

Các Tỉnh khác

Internet cáp quang: TẠI ĐÂY

Combo Internet cáp quang + truyền hình Flexi: TẠI ĐÂY