Trang chủ > Di động > Gói data
DR150
0
Giới thiệu

DR150: 150.000đ có 500MB sử dụng trong vòng 3 ngày khi chuyển vùng quốc tế tại 60 quốc gia (vùng lãnh thổ).

500MB
lưu lượng
150.000
đồng/3 ngày
Đăng ký bằng SMS:
Soạn DR150 gửi 191

Sản phẩm liên quan
DR99
1GB data
99.000 đồng/3 ngày
DR20
200MB data
20.000 đồng/1 ngày
DR50
1GB data
50.000 đồng/5 ngày
DR299
1GB data
299.000 đồng/7 ngày
DR500
2GB data
500.000 đồng/10 ngày
CR200
250MB data
200.000 đồng/7 ngày
CR500
1GB data
500.000 đồng/10 ngày
CR999
3GB data
999.000 đồng/10 ngày
DR250
3GB data
250.000 đồng/7 ngày
U199
1GB data
199.000 đồng/24h từ thời điểm đăng ký
U499
5GB data
499.000 đồng/72h tính từ thời điểm đăng ký
TQ5
1GB data
99.000 đồng/5 ngày
TQ10
5GB data
250.000 đồng/10 ngày
HQ5
1GB data
99.000 đồng/5 ngày
HQ10
5GB data
250.000 đồng/10 ngày
ASEAN5
1GB data
99.000 đồng/5 ngày
ASEAN10
2GB data
175.000 đồng/10 ngày
ASEAN15
3GB data
250.000 đồng/15 ngày
TQ8
3GB data
150.000 đồng/8 ngày
HQ8
3GB data
150.000 đồng/8 ngày

Hotline: 1800 8098
ipv6 ready