Trang chủ > Di động > Gói data
DR7EU
0
Giới thiệu

DR7EU: 200.000đ có 400MB sử dụng trong 7 ngày khi chuyển vùng quốc tế tại 21 đích châu Âu

400MB
lưu lượng
200.000
đồng/7 ngày
Đăng ký bằng SMS:
Soạn DR7EU gửi 191

Sản phẩm liên quan (4)
VDR50
100MB data
50.000 đồng/7 ngày
DR15EU
1GB data
500.000 đồng/15 ngày
DR50
1GB data
50.000 đồng/5 ngày
DR20
200MB data
20.000 đồng/Ngày

Hotline: 1800 8098
ipv6 ready