Trang chủ > Di động > Gói data
ST15K
0
Giới thiệu

ST15K: 15.000đ có 3GB sử dụng trong 3 ngày.

3GB
lưu lượng
15.000
đồng/3 ngày
Đăng ký bằng SMS:
Soạn ST15K gửi 191

Sản phẩm liên quan
MI5D
500MB data
5.000 đồng/1 ngày
MI10D
2GB data
10.000 đồng/1 ngày
ST30K
7GB data
30.000 đồng/7 ngày

Hotline: 1800 8098
ipv6 ready