Trang chủ > Di động > Gói data
ST30K
0
Giới thiệu

ST30K: 30.000đ có 7GB sử dụng trong 7 ngày.

7GB
lưu lượng
30.000
đồng/7 ngày
Đăng ký bằng SMS:
Soạn ST30K gửi 191

Sản phẩm liên quan
MI5D
500MB data
5.000 đồng/1 ngày
MI10D
2GB data
10.000 đồng/1 ngày
ST15K
3GB data
15.000 đồng/3 ngày

Hotline: 1800 8098
ipv6 ready