ASEAN15

ASEAN15

Giá gói

  250.000đ/360 giờ

Lưu lượng

3072MB tốc độ cao

ASEAN15: 250.000đ/15 ngày/3GB Data khi chuyển vùng quốc tế tại 10 nước thuộc khu vực ASEAN.

Hết lưu lượng hoặc hết thời hạn gói ngừng truy cập Data.

Để sử dụng DV Roaming với giá ƯU ĐÃI, soạn Tengoi gửi 191. Để sử dụng DV Roaming với giá thông thường, soạn DATA gửi 138.

Các gói tương tự