CR15
  • Lưu lượng

    3GB/360 giờ

  • Giá gói

    199.000đ/360 giờ

CR15: 199.000đ có 3GB, 10 SMS, 30 phút gọi đi (gọi trong nước Roaming, gọi về Việt Nam). Sử dụng trong 15 ngày (360h) tại Campuchia (Metfone), Lào (Unitel), Myanmar (Mytel).

Hết lưu lượng hoặc hết thời hạn gói ngừng truy cập Data.

Để sử dụng DV Roaming với giá ƯU ĐÃI, soạn Tengoi gửi 191. Để sử dụng DV Roaming với giá thông thường, soạn DATA gửi 138.

girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...