CR15

CR15

Giá gói

  199.000đ/360 giờ

Lưu lượng

3072MB tốc độ cao

CR15: 199.000đ có 3GB, 10 SMS, 30 phút gọi đi (gọi trong nước Roaming, gọi về Việt Nam). Sử dụng trong 15 ngày (360h) tại Campuchia, Lào, Myanmar.

Hết lưu lượng hoặc hết thời hạn gói ngừng truy cập Data.

Để sử dụng DV Roaming với giá ƯU ĐÃI, soạn Tengoi gửi 191. Để sử dụng DV Roaming với giá thông thường, soạn DATA gửi 138.

Các gói tương tự