CR30
  • Lưu lượng

    5GB/720 giờ

  • Giá gói

    450.000đ/720 giờ

CR30: 450.000đ có 5GB, 50 SMS, 100 phút gọi đi (gọi trong nước Roaming, gọi về Việt Nam). Sử dụng trong 30 ngày (720h) tại Campuchia (Metfone), Lào (Unitel), Myanmar (Mytel).

Hết lưu lượng hoặc hết thời hạn gói ngừng truy cập Data.

Để sử dụng DV Roaming với giá ƯU ĐÃI, soạn Tengoi gửi 191. Để sử dụng DV Roaming với giá thông thường, soạn DATA gửi 138.

girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...