D120

D120

Lưu lượng

12GB tốc độ cao

Giá gói

  120.000đ/30 ngày

Giá cước: 120.000đ/30 ngày.
Ưu đãi:

-  Có 12GB lưu lượng Data/30 ngày. Hết 12GB truy cập tốc độ thông thường.
-  Gói cước được gia hạn sau 30 ngày.
Đăng ký: Bấm "Đăng ký" hoặc soạn tin D120 gửi 191.
Hủy: Soạn tin HUY gửi 191.

Các gói tương tự