D200

D200

Giá gói

  200.000đ/30 ngày

Lưu lượng

20GB tốc độ cao

Giá cước: 200.000đ/30 ngày
Ưu đãi:
- Có ngay 20GB, hết lưu lượng truy cập với tốc độ thông thường.
- Dịch vụ gia hạn sau 30 ngày.
Đăng ký: Bấm Đăng ký, soạn D200 gửi 191.
Hủy gia hạn: Soạn HUY gửi 191.
Hủy gói: Soạn HUYDATA gửi 191.

Các gói tương tự