D500

D500

Giá gói

  500.000đ/360 ngày

Lưu lượng

5GB/30 ngày tốc độ cao

Giá cước: 500.000đ/360 ngày
Ưu đãi:
- 60GB sử dụng trong 360 ngày (5GB/30 ngày, không bảo lưu lưu lượng còn lại khi sang chu kỳ mới)
- Hết lưu lượng truy cập với tốc độ thông thường
- Gói cước gia hạn sau 360 ngày
Đăng ký: Bấm Đăng ký hoặc soạn D500 gửi 191 hoặc bấm gọi *098*0500#
Ứng trước lưu lượng: Soạn UDT gửi 191 (ứng 5GB/30 ngày trừ vào lưu lượng và thời hạn gói D500)
Hủy gói: Bấm Hủy hoặc soạn HUY gửi 191.

Các gói tương tự