DC5

DC5

Lưu lượng

1 GB tốc độ cao

Giá gói

  5.000đ/24h kể từ thời điểm đăng ký

Giá cước: 5.000đ
Ưu đãi:
- Có 1GB trong 24h kể từ thời điểm đăng ký, hết 1GB truy cập với cước phí 9.76đ/50KB.
- Gói cước tự động gia hạn.
Đối tượng áp dụng: Thuê bao Dcom trả trước kích hoạt mới trước ngày 15/11/2018.
Đăng ký: Bấm "Đăng ký" hoặc soạn tin DC5 gửi 191.
Hủy gia hạn: Soạn tin HUY gửi 191 (xác nhận Y gửi 191). Hủy gói cước: Soạn HUYDATA gửi 191 (Xác nhận Y gửi 191).

Các gói tương tự