DC50

DC50

Giá gói

  50.000đ/30 ngày

Lưu lượng

450MB tốc độ cao

Giá cước: 50.000đ.
Ưu đãi: 450MB trong 30 ngày, hết 450MB tính cước 9.76đ/50KB.
Đăng ký: Bấm Đăng ký hoặc soạn DC50 gửi 191.
Hủy: Bấm Hủy hoặc soạn HUY gửi 191 và làm theo hướng dẫn.

Các gói tương tự