DR1
  • Lưu lượng

    400MB/24 giờ

  • Giá gói

    50.000đ/24 giờ

DR1: 50K có 400MB sử dụng trong vòng 24h tại 85 nước/vùng lãnh thổ.

Hết lưu lượng hoặc hết thời hạn gói ngừng truy cập Data.

Để sử dụng DV Roaming với giá ƯU ĐÃI, soạn Tengoi gửi 191. Để sử dụng DV Roaming với giá thông thường, bấm gọi *138*6*1# hoặc soạn DATA gửi 138.

Đăng ký: bấm Đăng ký, soạn DR1 gửi 191, hoặc bấm gọi *098#.

Hủy: Để hủy gói, soạn HUY DR1 gửi 191.

Chi tiết phạm vi áp dụng như sau:

- Châu Á: Afghanistan, Armenia, Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Macao, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor-Leste, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen.

- Châu Âu: Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, Ukraine.

- Châu khác: Australia, New Zealand, Bermuda, Canada, Haiti, Peru, Uruguay, USA, Burundi, Congo DRC, Ghana, Mozambique, Nigeria, South Africa, Sudan, Tanzania.

girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...