DR20

DR20

Lưu lượng

200MB tốc độ cao

Giá gói

  20.000đ/1 ngày

DR20: 20.000đ/1 ngày/ 200MB Data khi chuyển vùng quốc tế tai Lào, Campuchia, Myanmar.

Hết lưu lượng ngừng truy cập. Gói cước không tự động gia hạn. Hết thời hạn tính cước theo giá thông thường.

Các gói tương tự