DR7
  • Lưu lượng

    1.5GB/168 giờ

  • Giá gói

    200.000đ/168 giờ

DR7: 200K có 1.600MB sử dụng trong vòng 7 ngày tại 85 nước/vùng lãnh thổ.

Hết lưu lượng hoặc hết thời hạn gói ngừng truy cập Data.

Để sử dụng DV Roaming với giá ƯU ĐÃI, soạn Tengoi gửi 191. Để sử dụng DV Roaming với giá thông thường, bấm gọi *138*6*1# hoặc soạn DATA gửi 138.

Đăng ký: bấm Đăng ký, soạn DR7 gửi 191, hoặc bấm gọi *098#.

Hủy: Để hủy gói, soạn HUY DR7 gửi 191.

Chi tiết phạm vi áp dụng như sau:

- Châu Á: Afghanistan, Armenia, Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Macao, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor-Leste, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen.

- Châu Âu: Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, Ukraine.

- Châu khác: Australia, New Zealand, Bermuda, Canada, Haiti, Peru, Uruguay, USA, Burundi, Congo DRC, Ghana, Mozambique, Nigeria, South Africa, Sudan, Tanzania.

girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...