DS7
  • Lưu lượng

    1536MB/ 168 giờ

  • Giá gói

    125.000đ/168 giờ

DS7: 125.000đ có 1,5GB, giá cước Thoại/SMS ưu đãi, nhận cuộc gọi: 2.000 đ/phút, gọi trong nước Roaming: 6.600 đ/phút, gọi về Việt Nam: 9.900 đ/phút, gọi số quốc tế khác: 12.000 đ/phút, gửi SMS: 1.000 đ/SMS .

Sử dụng trong 7 ngày (168h) tại 10 nước ASEAN. Ngừng truy cập Data sau khi hết lưu lượng và gói hết hạn.

Gói cước không tự động gia hạn.

Đăng kí: Bấm Đăng ký hoặc Soạn DS7 gửi 191, bấm gọi *098#;

Hủy: Soạn HUY DS7 gửi 191

girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...