DX15
  • Lưu lượng

    5GB/360 giờ

  • Giá gói

    500.000đ/360 giờ

DX15: 500K có 5GB sử dụng trong vòng 15 ngày tại 85 nước/vùng lãnh thổ.

Hết lưu lượng hoặc hết thời hạn gói ngừng truy cập Data.

Để sử dụng DV Roaming với giá ƯU ĐÃI, soạn Tengoi gửi 191. Để sử dụng DV Roaming với giá thông thường, bấm gọi *138*6*1# hoặc soạn DATA gửi 138.

Đăng ký: bấm Đăng ký, soạn DX15 gửi 191, hoặc bấm gọi *098#.

Hủy: Để hủy gói, soạn HUY DX15 gửi 191.

Chi tiết phạm vi áp dụng như sau:

- Châu Á: Afghanistan, Armenia, Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japan, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Macao, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor-Leste, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen.

- Châu Âu: Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, Ukraine.

- Châu khác: Australia, New Zealand, Bermuda, Canada, Haiti, Peru, Uruguay, USA, Burundi, Congo DRC, Ghana, Mozambique, Nigeria, South Africa, Sudan, Tanzania.

girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...