ECOD20

ECOD20

Giá gói

  20.000đ

Lưu lượng

1536MB tốc độ cao

Giá cước: 20.000đ/chu kỳ (Đối với thuê bao trả sau: Đăng ký gói từ ngày 21 đến cuối tháng sẽ giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng)

Ưu đãi:

- Có ngay 1.5GB/chu kỳ, hết lưu lượng ngừng truy cập.

- Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước, khi hết tháng với thuê bao trả sau.

Đăng ký: Bấm Đăng ký hoặc soạn E20 gửi 191.

Hủy gia hạn: Bấm Hủy hoặc soạn HUY gửi 191.

Các gói tương tự