MI10D

MI10D

Lưu lượng

2GB tốc độ cao

Giá gói

  10.000đ/đến 24h ngày đăng ký

Giá cước: 10.000đ/lần.
Ưu đãi:
+ Có 2GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký
+ Hết 2GB tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)
Đăng ký: Nhấn nút Đăng ký hoặc soạn MI10D gửi 191.
Hủy gia hạn: Soạn HUY MI10D gửi 191. Hủy gói: HUYDATA MI10D gửi 191.

 

Các gói tương tự