MI5D

MI5D

Lưu lượng

500MB tốc độ cao

Giá gói

  5.000đ/1 ngày

Giá cước: 5.000đ/lần.

Ưu đãi:

- Có 500MB sử dụng đến 24h (gia hạn hàng ngày, lưu lượng còn lại được bảo lưu khi gia hạn thành công)

- Mua 2 tặng 1: Đăng ký mỗi 2 lần được tặng 500MB.

Đăng ký: Bấm đăng ký hoặc soạn MI5D gửi 191 hoặc bấm gọi *098*506#.

Hủy gia hạn:Soạn Huy MI5D gửi 191.

Các gói tương tự