MI7D
  • Lưu lượng

    700MB/đến 24h ngày đăng ký

  • Giá gói

    7.000đ/đến 24h ngày đăng ký

Giá cước: 7.000đ/lần
Ưu đãi:
+ Có 700MB sử dụng đến 24h ngày đăng ký. Hết lưu lượng hệ thống dừng truy cập.
+ Khách hàng dùng gói MI7D có thể đăng ký đồng thời với các gói MI khác.
+ Nếu khách hàng dùng song song với gói MI khác thì hệ thống sẽ ưu tiên trừ lưu lượng data như sau: trừ các gói MI7D trước => gói data chính của khách hàng.
Đăng ký: Nhấn nút Đăng ký hoặc soạn MI7D gửi 191.
Hủy: Soạn HUY MI7D gửi 191

girl

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...