Trang chủ > Internet - Truyền hình > Internet cáp quang FTTH
Lựa chọn
Internet cáp quang FTTH
Giới thiệu
Danh sách gói cước
Khu vực Hà Nội (9) Xem tất cả
200.000 đồng/tháng
Tốc độ: 40 Mbps + 256Kbps Quốc tế

230.000 đồng/tháng
Tốc độ: 55 Mbps + 256kbps Quốc tế

280.000 đồng/tháng
Tốc độ: 70 Mbps + 512 Kbps quốc tế

250.000 đồng/tháng
Tốc độ: 55 Mbps + 256kbps Quốc tế

Khu vực TP HCM (9) Xem tất cả
200.000 đồng/tháng
Tốc độ: 40 Mbps + 256Kbps Quốc tế

230.000 đồng/tháng
Tốc độ: 55 Mbps + 256kbps Quốc tế

280.000 đồng/tháng
Tốc độ: 70 Mbps + 512 Kbps quốc tế

250.000 đồng/tháng
Tốc độ: 55 Mbps + 256kbps Quốc tế

Khu vực Các tỉnh thành khác (5) Xem tất cả
210.000 đồng/tháng
Tốc độ: 55 Mbps + 256Kbps Quốc tế

180.000 đồng/tháng
Tốc độ: 40 Mbps + 256Kbps Quốc tế

260.000 đồng/tháng
Tốc độ: 70 Mbps + 256Kbps Quốc tế

165.000 đồng/tháng
Tốc độ: 30 Mbps

Combo Internet - truyền hình(22)
310.000 đồng/tháng
Tốc độ: 55 Mbps + Hơn 200 kênh truyền hình + gói K+

350.000 đồng/tháng
Tốc độ: 55 Mbps + Hơn 200 kênh truyền hình + gói K+

Hotline: 1800 8098
ipv6 ready