ĐIỀU KHOẢN MUA HÀNG

 

PHẦN 1: ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho Khách Hàng:

1.2. Khách Hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là "Khách Hàng") bao gồm:

 1. Cách hình thành hợp đồng

2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên VIETTEL SHOP ONLINE trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của VIETTEL SHOP ONLINE tới Khách Hàng.

Các bước hình thành Hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đặt hàng trên VIETTEL SHOP ONLINE ("Đơn Hàng")

Bước 2: VIETTEL SHOP ONLINE gửi xác nhận Đơn Hàng (danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ) vào địa chỉ email của Khách Hàng hoặc gửi tin nhắn vào số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng hoặc cập nhật vào tình trạng Đơn Hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng qua mã Đơn Hàng.

Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực kể từ thời điểm VIETTEL SHOP ONLINE gửi xác nhận như nêu tại Bước 2.

2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên VIETTEL SHOP ONLINE.

VIETTEL SHOP ONLINE có quyền hủy Đơn Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên VIETTEL SHOP ONLINE. Trong trường hợp Đơn Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên VIETTEL SHOP ONLINE.

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, VIETTEL SHOP ONLINE có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

   i.     Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua;
   ii.    Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;
   iii.   Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính sách khuyến mại.

Vì vậy, VIETTEL SHOP ONLINE có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Hàng do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên VIETTEL SHOP ONLINE để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. VIETTEL SHOP ONLINE sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

 1. Thông tin đăng ký mua hàng

Thông tin Khách Hàng đăng ký trong Đơn Hàng bao gồm: Họ và tên; số CMTND/thẻ căn cước, ngày cấp, nới cấp; ngày, tháng, năm sinh… đối với sản phẩm mua SIM. Đây là thông tin để VIETTEL hoàn tất thủ tục hòa mạng cho Khách Hàng. Vì vậy, Khách Hàng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác những thông tin trong Đơn Hàng, trường hợp Khách Hàng nhập sai thông tin, vui lòng liên hệ với nhân viên giao hàng hoặc ra cửa hàng VIETTEL gần nhất để được hỗ trợ.

 1. Giá cả và thanh toán

4.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm. 

Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên VIETTEL SHOP ONLINE.

4.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên VIETTEL SHOP ONLINE trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán/gửi Đơn Hàng” để tiến hành thanh toán Đơn Hàng có nghĩa là: (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Hàng; (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Hàng đó.

4.3. VIETTEL SHOP ONLINE có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán qua Bankplus hoặc Viettelpay trong một số trường hợp theo quyết định của VIETTEL SHOP ONLINE.

 1. Giao nhận sản phẩm

5.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên VIETTEL SHOP ONLINE hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Hàng được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

Khi được VIETTEL yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

5.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên VIETTEL SHOP ONLINE, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành đăng tải trên VIETTEL SHOP ONLINE.

 1. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả của VIETTEL SHOP ONLINE.

 1. Chính sách sửa, hủy giao dịch và hoàn tiền

Việc sửa, hủy giao dịch và hoàn lại tiền theo quy định tại Chính sách sửa, hủy giao dịch và hoàn tiền của VIETTEL SHOP ONLINE.

 1. Chăm sóc Khách Hàng và xử lý khiếu nại

8.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc Khách Hàng ("Trung Tâm CSKH") theo số 18008168 hoặc email cskh@VIETTEL.com.vn. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Hàng mà VIETTEL SHOP ONLINE gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

8.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành đăng tải trên VIETTEL SHOP ONLINE.

 1. Bảo mật thông tin

9.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên VIETTEL SHOP ONLINE.

9.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.

 1. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, VIETTEL SHOP ONLINE không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ VIETTEL SHOP ONLINE sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của VIETTEL SHOP ONLINE gây ra.

 1. Điều khoản chung

11.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

11.2. VIETTEL SHOP ONLINE và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

11.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

11.4 Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa VIETTEL SHOP ONLINE và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

PHẦN 2: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên VIETTEL SHOP ONLINE thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty Viễn thông VIETTEL.

Chính Sách này mô tả cách VIETTEL SHOP ONLINE tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên VIETTEL SHOP ONLINE (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên VIETTEL SHOP ONLINE được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên VIETTEL SHOP ONLINE.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

VIETTEL SHOP ONLINE có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

 2.4. Về việc liên kết với các ứng dụng khác

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên VIETTEL SHOP ONLINE trên các ứng dụng khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của VIETTEL SHOP ONLINE.

 2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

- VIETTEL SHOP ONLINE không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để VIETTEL SHOP ONLINE cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, VIETTEL SHOP ONLINE sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, VIETTEL SHOP ONLINE cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

- VIETTEL SHOP ONLINE có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

2.6. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số CSKH 18008168 hoặc gửi email đến địa chỉ: cskh@VIETTEL.com.vn.

PHẦN 3: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN VÀ ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG

 1. Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán online trên VIETTEL SHOP ONLINE được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của VIETTEL SHOP ONLINE đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Ngoài ra, VIETTEL SHOP ONLINE còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của Khách Hàng.

 1. Quy định cụ thể

- Chính sách giao dịch thanh toán được áp dụng qua dịch vụ Bankplus hoặc Viettelpay đang được lưu hành của VIETTEL.

- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của VIETTEL SHOP ONLINE áp dụng với Khách Hàng:

 1. Chính sách định danh Khách Hàng

3.1 Mục đích

3.2 Các hình thức định danh Khách Hàng

a) Định danh thông thường

Khách Hàng đăng ký tài khoản trên ứng dụng VIETTEL SHOP ONLINE hoặc Khách Hàng mua hàng trên ứng dụng có xác nhận số điện thoại thông qua mã OTP.

b) Định danh đặc biệt

 

PHẦN 4: CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

 1. Các hình thức thanh toán

Khách Hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho Đơn Hàng của mình khi mua sản phẩm trên ứng dụng VIETTEL SHOP ONLINE để thanh toán:

1.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà Khách Hàng sử dụng để thanh toán cho Đơn Hàng, bao gồm:

(i) Thanh toán qua Bankplus.

(ii) Thanh toán qua Viettelpay.

1.2 Thanh toán trả sau: là hình thức mà Khách Hàng sử dụng để thanh toán cho Đơn Hàng khi VIETTEL SHOP ONLINE giao hàng, bao gồm:

(v) Tiền mặt;

(vi) Thẻ ATM (thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán nội địa), thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Master, JCB, Amex, UnionPay…) qua máy quẹt thẻ POS của Ngân hàng. Áp dụng cho những khu vục có sử dụng máy quẹt thẻ POS: tại HCM/HN/khu vực khác theo kế hoạch kinh doanh của VIETTEL SHOP ONLINE.

 1. Chính sách thanh toán

Được áp dụng cho tất cả Khách Hàng của VIETTEL SHOP ONLINE sử dụng các hình thức thanh toán được chấp nhận.

2.3 Lưu trữ thông tin - thanh toán một bước:

Khi Khách Hàng thanh toán lần đầu tiên thành công thì có thể sử dụng chức năng thanh toán một bước. Để sử dụng, Khách Hàng đăng nhập tài khoản VIETTEL SHOP ONLINE lựa chọn bật chức năng thanh toán một bước, hệ thống đã tự động lưu trữ các thông tin và đặt mặc định sẵn trong Đơn Hàng tiếp theo. 

Các thông tin mặc định bao gồm:

PHẦN 5: CHÍNH SÁCH KHUYẾN MẠI

Khách Hàng mua sản phẩm trên VIETTEL SHOP ONLINE được hưởng các chương trình khuyến mại được áp dụng theo chính sách của VIETTEL. Cụ thể vào ngày khuyến mại nạp thẻ, nếu Khách Hàng đăng ký gói cước, dịch vụ VAS thì Khách Hàng sẽ được khuyến mại trên giá trị gói cước, dịch vụ VAS. Khuyến mại được tính vào thời điểm sim được hòa mạng (Khách Hàng nhận sim) không phụ thuộc vào thời điểm Khách Hàng đặt hàng và thanh toán.

PHẦN 6: CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

 1. Phạm vi giao hàng

Đơn Hàng sẽ được giao tới địa chỉ đăng ký nhận hàng của Khách Hàng, ngoại trừ các trường hợp hạn chế như khu vực văn phòng, chung cư cao tầng có quy định hạn chế ra vào. Trong các trường hợp hạn chế này hoặc Khách Hàng muốn thay đổi địa điểm nhận hàng vui lòng gọi đến số CSKH 18008168 hoặc nhân viên giao hàng.

 1. Thời gian giao hàng
 1. Phí giao hàng

Phí giao hàng sẽ được thông báo theo từng Đơn Hàng dựa vào khu vực và thời điểm giao hàng.

 1. Hiệu lực Đơn Hàng và gia hạn thời gian nhận hàng

Đơn Hàng của Khách Hàng có hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đặt hàng thành công (trường hợp thanh toán khi nhận hàng) hoặc đặt hàng và thanh toán thành công (trường hợp thanh toán qua Bankplus hoặc Viettelpay). Trong thời gian 24 giờ hiệu lực Đơn Hàng nếu Khách Hàng không ra cửa hàng VIETTEL nhận sim (trường hợp nhận hàng tại cửa hàng) hoặc nhân viên giao hàng, giao hàng không thành công do lỗi từ phía Khách Hàng thì Đơn Hàng sẽ bị hủy bỏ trên hệ thống của VIETTEL SHOP ONLINE. Trong thời gian 24 giờ hiệu lực Đơn Hàng nếu Khách Hàng có nhu cầu thay đổi thời gian nhận hàng hoặc gia hạn thời gian nhận hàng có thể liên hệ đến số CSKH 18008168 hoặc nhân viên giao hàng để được gia hạn thời gian nhận hàng. Khách Hàng được gia hạn 1 lần và thời gian gia hạn không quá 48 giờ tính từ thời điểm gia hạn.

PHẦN 7: CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Chính sách trả sản phẩm và dịch vụ của VIETTEL SHOP ONLINE quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được trả lại và thời gian xử lý trả hàng cho Khách Hàng.

 1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu trả lại
 1. Điều kiện trả hàng
 1. Thời gian áp dụng trả hàng 
 1. Thời điểm yêu cầu trả hàng sẽ được căn cứ theo
 1. Chi phí trả hàng

Đối với sản phẩm SIM (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, không sử dụng được,…) nguyên nhân từ phía VIETTEL SHOP ONLINE thì Khách Hàng không mất chi phí đổi trả. Các trường hợp khác theo quy định của VIETTEL SHOP ONLINE.

PHẦN 8: CHÍNH SÁCH SỬA, HỦY GIAO DỊCH VÀ HOÀN TIỀN

 1. Quy định hoàn tiền
a) Nguyên tắc hoàn tiền

Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của Khách Hàng khi mua hàng, ví dụ khách hành thanh toán qua Bankplus sẽ được hoàn tiền vào tài khoản Bankplus của Khách Hàng.

b) Phương thức hoàn tiền c) Thời gian xử lý
 1. Sửa, hủy giao dịch và hoàn tiền
- Trường hợp Khách Hàng sử dụng hình thức thanh toán trước qua Bankplus hoặc Viettelpay để mua hàng với sản phẩm là SIM, mua gói cước, dịch vụ giá trị gia tăng, nạp thẻ: - Trường hợp Khách Hàng sử dụng hình thức thanh toán trả sau (thanh toán cho Đơn Hàng khi VIETTEL SHOP ONLINE giao hàng), với sản phẩm SIM, mua gói cước, dịch vụ giá trị gia tăng, nạp thẻ:

PHẦN 9: CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 1. Điều kiện bảo hành

1.1 Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

1.2 Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

1.3 Thời hạn bảo hành:

Thời hạn bảo hành tùy thuộc từng loại sản phẩm và được quy định bởi VIETTEL.

 1. Phương thức áp dụng bảo hành

2.1. Địa điểm bảo hành

Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với cửa hàng giao dịch VIETTEL gần nhất để được hỗ trợ. Nếu Khách Hàng gặp khó khăn trong việc bảo hành sản phẩm, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách Hàng số 18008168 để được hỗ trợ.

2.2. Thời gian thực hiện bảo hành

Trong mọi trường hợp, thời gian thực hiện bảo hành sản phẩm phụ thuộc vào chính sách bảo hành của VIETTEL SHOP ONLINE.