CHÍNH SÁCH BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA ỨNG DỤNG VCAR

Thứ bảy, 01/01/2022

Ngày có tác dụng: 1/1/2022. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (VCar), bạn đang tin tưởng chúng tôi với dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu đây là một trách nhiệm lớn và sẽ làm hết sức để đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn.

Chính sách bảo mật quyền riêng tư của chúng tôi nhằm cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về cách chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn, tại sao chúng tôi cần thu thập cũng như cách chúng tôi xử lý, lưu trữ và đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn.

Chúng tôi xây dựng ứng dụng VCar nhằm mục đích đưa đến sự hỗ trợ cho lái xe trên từng cung đường, mang đến trải nghiệm thông minh dựa trên việc phân tích và xử lý dữ liệu chúng tôi thu thập trên xe của bạn.

1. CÁC DỮ LIỆU ĐƯỢC VCAR THU THẬP

Khi bạn sử dụng ứng dụng VCar, các loại dữ liệu sau đây sẽ được chúng tôi thu thập:

a. Dữ liệu cá nhân của bạn

 • Tên đăng nhập, mật khẩu
 • Số điện thoại của bạn + người thân (optional)
 • Email

b. Dữ liệu liên quan đến xe + thiết bị của bạn

 • Loại xe, dòng xe, năm sản xuất, biển số
 • Các thông số của xe: ắc quy, nhiên liệu, rpm, nhiệt độ gió nạp, áp suất khí nạp, nhiệt độ nước làm mát, mã lỗi DTC…
 • Các hành vi lái xe: phóng nhanh, phanh gấp, cua gấp.
 • Dữ liệu về phạt nguội
 • Dữ liệu về SIM, tài khoản của SIM được gắn trong thiết bị của bạn.
 • Dữ liệu ảnh về giấy tờ, hóa đơn xe.

c.  Dữ liệu về vị trí

 • Vị trí của xe từ thiết bị mobile (mandatory)
 • Vị trí của điện thoại khi sử dụng app mobile (optional)

d. Dữ liệu về hành vi, trải nghiệm sử dụng ứng dụng VCar

 • Thời gian sử dụng ứng dụng
 • Số lần crash của ứng dụng
 • Thời gian khởi động ứng dụng, khởi động từng tính năng…

2. CÁCH VCAR THU THẬP DỮ LIỆU CỦA BẠN

VCar thu thập dữ liệu của người dùng thông qua các cách sau:

a. Bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho VCar

Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn khi:

 • Tạo tài khoản sử dụng ứng dụng VCar (tên, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại, email, ....).
 • Khai báo thông tin về xe của bạn (loại xe, dòng xe, năm sản xuất, biển số, ảnh giấy tờ, hóa đơn…).

b. Dữ liệu khi bạn sử dụng ứng dụng

Dữ liệu cá nhân của bạn và xe của bạn có thể được thu thập khi bạn sử dụng các tính năng của ứng dụng VCar:

 • Dữ liệu vị trí của xe thu thập từ thiết bị OBD: tự động thu thập
 • Dữ liệu vị trí mobile (cho các tính năng hỗ trợ hành trình): khi người dùng cấp quyền
 • Các thông số kỹ thuật của xe (khi xe chạy hoặc dừng): tự động thu thập từ thiết bị OBD
 • Các hành vi lái xe (khi sử dụng các tính năng liên quan đến hành trình): tự động thu thập từ thiết bị OBD
 • Dữ liệu về hành vi, trải nghiệm của người dùng khi sử dụng ứng dụng Vcar: tự động thu thâp từ ứng dụng mobile

c. Từ các nguồn khác:

Khi chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn khác nhau, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển cho chúng tôi theo luật hiện hành.

 • Dữ liệu về phạt nguội từ cổng thông tin giao thông quốc gia.
 • Dữ liệu về tình trạng SIM, tài khoản SIM từ cơ quan quản lý SIM.

3. MỤC ĐÍCH VCAR SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA BẠN

VCar sẽ sử dụng, tổng hợp, phân tích dữ liệu của bạn để phục vụ các mục đích sau đây:

a. Cung cấp các dịch vụ và tính năng

 • Quản lý, sửa, xóa, cập nhật thông tin tài khoản của bạn (tên, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại, email để xác định người dùng ứng dụng).
 • Quản lý, sửa, xóa, cập nhật thông tin xe cá nhân và thiết bị gắn với xe (loại xe, dòng xe, năm sản xuất, biển số, thiết bị kết nối…).
 • Quản lý, thống kê và chấm điểm hành trình (dữ liệu về vị trí, quãng đường, nhiên liệu tiêu thụ, hành vi lái xe…)
 • Cung cấp hỗ trợ ven đường như trạm xăng, garage sửa xe, cứu hộ (dữ liệu vị trí của xe).
 • Cung cấp hỗ trợ thời gian thực trên hành trình như báo biển báo giao thông trước mặt hay cảnh báo vượt tốc độ giới hạn của cung đường (dữ liệu vị trí, vận tốc, hướng đi của xe).
 • Cung cấp tính năng kiểm tra sức khỏe của xe (các thông số của xe như mã lỗi, ắc quy, nhiệt độ nước làm mát…).
 • Chia sẻ các sự kiện xảy ra trên đường như lũ lụt, tắc đường… (dữ liệu vị trí của xe).

b. An toàn và an ninh

 • Cảnh báo khi xe bị va chạm hoặc di chuyển khi tắt máy, chống các hành vi trộm cắp và phá hoại với xe của bạn (dựa trên dữ liệu của thiết bị kết nối với xe)
 • Cảnh báo về các hành vi lái xe có thể ảnh hưởng đến an toàn lái xe như vượt tốc độ giới hạn (kết hợp dữ liệu về vị trí, vận tốc và hướng di chuyển của xe, dữ liệu bản đồ số và các thuật toán xử lý để đưa ra cảnh báo).
 • Cảnh báo về tình trạng sức khỏe của xe khi xe di chuyển như mã lỗi, ắc quy quá áp hoặc cạn kiệt (kết hợp dữ liệu thông số kỹ thuật của xe với khuyến nghị từ chuyên gia để đưa ra cảnh báo)
 • Cảnh báo liên quan đến an toàn của lái xe như va chạm, tai nạn giao thông (dựa trên dữ liệu thiết bị kết nối với xe, dữ liệu vị trí, vận tốc, số điện thoại của lái xe và người thân để cảnh báo và gửi thông tin tới người thân).

c. Nghiên cứu và nâng cao trải nghiệm người dùng

 • Nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua thu thập các dữ liệu về hành vi sử dụng ứng dụng của người dùng qua đó điều chỉnh nâng cao chất lượng ứng dụng (thời gian sử dụng ứng dụng, số lần trải nghiệm tồi, số lần crash, thời gian khởi động từng tính năng…).
 • Tổng hợp, xử lý dữ liệu và đưa ra các thống kê để đưa ra thống kê, đề xuất tới người dùng một cách chính xác nhất (dữ liệu hành trình, dữ liệu kỹ thuật của xe…)

d. Tiếp thị và quảng cáo

Các dữ liệu về vị trí cũng như thông tin xe cá nhân của bạn có thể được VCar sử dụng để đưa đến các gợi ý, quảng cáo, tiếp thị hướng đối tượng ví dụ như gợi ý các gói dịch vụ bảo dưỡng theo từng dòng xe, theo từng giai đoạn sử dụng hay theo vị trí của xe.

e. Pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp theo sự cho phép hoặc yêu cầu của luật hiện hành. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu dá nhân mà không có sự đồng ý, bằng cách dựa trên Lợi ích hợp pháp hoặc các trường hợp miễn trừ khác được cung cấp bởi luật bảo mật dữ liệu hiện hành, cho các mục đích như phát hiện và ngăn chặn gian lận.

4. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN         

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với một số bên thứ ba với mục đích được liệt kê trong mục 3. Các bên thứ ba được chia sẻ dữ liệu bao gồm:

a. Người dùng VCar sử dụng cùng một tài khoản với bạn

Các người dùng sử dụng chung tài khoản sẽ được chia sẻ dữ liệu cá nhân của tài khoản đó.

 b. Nền tảng phân tích bên thứ ba

Chúng tôi sẽ chia sẻ một số dữ liệu về hành vi sử dụng ứng dụng của khách hàng với nền tảng phân tích của bên thứ 3 (Google Analytics,...) nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm khách hàng.

c. Các cơ quan chức năng

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp được sự yêu cầu của cơ quan chức năng và tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

5. LƯU TRỮ VÀ XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong mục 3 của bản chính sách bảo mật quyền riêng tư này. Thời gian này sẽ không quá 3 năm cho các dữ liệu thu thập thường xuyên như vị trí, hành trình, thông số kỹ thuật xe…

Khi dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích được nêu ra ở mục 3 của bản chính sách quyền bảo mật riêng tư này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa, ẩn danh hoặc ngăn truy cập đối với các dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Toàn bộ các dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, tuân thủ theo luật pháp hiện hành về bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân của nước sở tại cũng như các chính sách về bảo mật dữ liệu người dùng của các chợ ứng dụng (Apple hoặc Android) mà ứng dụng VCar được phát hành.

7. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VÀ VIỄN THÔNG VIETTEL

Trụ sở: Số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Trang web: https://viettel.vn/

Chia sẻ qua:

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...