ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG & CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VIETTEL.VN

Thứ tư, 01/08/2018

A. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU 1. THỎA THUẬN CHUNG

1. Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn thuộc quyền sở hữu và quản lý của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). Các thông tin hiển thị trên website này nhằm mục đích cung cấp thông tin về Viettel, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của Viettel và các tính năng hỗ trợ khách hàng chủ động thao tác trong quá trình sử dụng dịch vụ.

2. Viettel có toàn quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và Điều kiện được nêu tại trên Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải lên Viettel.vn. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan khi sử dụng website.

3. Khi khách hàng đăng nhập, sử dụng Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn được hiểu là Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ, và đồng ý cam kết chấp hành toàn bộ điều khoản và chính sách của Viettel như đã nêu ở Mục A và Mục B của văn bản này. Do vậy, đề nghị Khách hàng đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng website này.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Viettel: là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Trụ sở chính tại Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn hay website: là trang web do Viettel sở hữu và quản lý nhằm mục đích cung cấp thông tin về Viettel, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của Viettel và các tính năng hỗ trợ khách hàng chủ động thao tác trong quá trình sử dụng dịch vụ.

3. Khách hàng: là cá nhân/tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ của Viettel.

4. Xử lý thông tin: là việc thực hiện một hoặc một số thao tác tạo lập, cung cấp, thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, truyền đưa, chia sẻ, trao đổi thông tin trên mạng.

ĐIỀU 3. THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ VIETTEL

1. Tất cả các thông tin Khách hàng gửi, nhận qua các dịch vụ của Viettel như dịch vụ tin nhắn (SMS), thư điện tử (Email) hoặc dịch vụ trò chuyện (Chat) đều mang tính riêng tư. Viettel sẽ không kiểm soát nội dung truyền qua hệ thống dịch vụ của Viettel. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung SMS, Email hoặc Chat được gửi và phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn, an ninh mạng và pháp luật có liên quan khác. Ngoài ra, Khách hàng không được sử dụng dịch vụ SMS, Email hoặc Chat để quấy nhiễu hay làm phiền người khác.

2. Khách hàng sử dụng dịch vụ tại website không được gửi các nội dung sau đây lên trên các bình luận/comment trong mục Cửa hàng Viettel (nếu có):

a. Vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam

b.  Kinh doanh bất hợp pháp

c. An ninh - Chính trị - Quân sự

d. Vi phạm hay hướng dẫn người khác vi phạm pháp luật Việt Nam

3. Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, Viettel được quyền huỷ bỏ quyền sử dụng dịch vụ Viettel của Khách hàng vi phạm.

ĐIỀU 4. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THOẢ THUẬN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ VIETTEL

1. Phương thức thanh toán áp dụng với các sản phẩm, dịch vụ trên Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn.

a. Với thuê bao trả sau: Việc mua/đăng ký các gói cước, các chương trình khuyến mại dành riêng cho thuê bao sẽ được tính vào cước sử dụng cuối tháng.

b. Với thuê bao trả trước: Việc mua/đăng ký các gói cước, các chương trình khuyến mại dành riêng cho thuê bao sẽ được trừ vào tài khoản chính/tài khoản gốc của thuê bao.

2. Khách hàng đồng ý nhận quảng cáo thông qua tin nhắn SMS, cuộc gọi, Email, thông báo trên ứng dụng di động và các sản phẩm quảng cáo khác từ Viettel theo quy định pháp luật. Nội dung quảng cáo bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các chương trình khuyến mại, chính sách kinh doanh viễn thông của Viettel và các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của đối tác mà Viettel hợp tác, kinh doanh, liên kết. Việc nhận quảng cáo thông qua cuộc gọi, tin nhắn SMS, Email, thông báo trên ứng dụng di động và các sản phẩm quảng cáo khác đều không phát sinh chi phí cho Khách hàng. Khách hàng có quyền từ chối việc nhận tin nhắn quảng cáo vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhắn tin từ chối (miễn phí) theo hướng dẫn của Viettel.

B. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ĐIỀU 5. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Để khách hàng truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Viettel như đăng ký mua sim trả trước – trả sau, đăng ký lắp đặt hòa mạng mới, tra cứu thông tin cửa hàng, đăng ký gói cước... hoặc các mục đích khác như đề cập ở Điều 6, Viettel được phép thu thập, lưu trữ thông tin của Khách hàng (sau đây gọi chung là “thông tin”) bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

- Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email/ địa chỉ nơi ở; số, ngày cấp và nơi cấp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu);

- Thông tin thanh toán, lịch sử giao dịch, thông tin đơn hàng sản phẩm dịch vụ;

- Dữ liệu vị trí: ví dụ như vị trí theo GPS, Cell của khách hàng;

- Các thông tin khách hàng cung cấp trên form Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn như tìm kiếm, survey,...;

- Các dữ liệu kĩ thuật: Mật khẩu đăng nhập đã mã hóa, hành trình tương tác;

- Các thông tin khác liên quan đến thiết bị, hành vi sử dụng các dịch vụ của Viettel;

- Thông tin trong danh bạ khi Khách hàng cấp quyền cho Ứng dụng và thực hiện một số chức năng trên Ứng dụng để hỗ trợ trong việc sao lưu và sử dụng;

- Thông tin thuê bao, thông tin riêng được định nghĩa theo các quy định pháp l luật hiện hành;

- Thông tin khác của Khách hàng phát sinh trong quá trình sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào mà Viettel cung cấp.

ĐIỀU 6. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Trên cơ sở các thông tin của Khách hàng được quy định tại Điều 5, Khách hàng cho phép Viettel được sử dụng, cung cấp, phân tích, công bố, chia sẻ, trao đổi bất kỳ thông tin của Khách hàng cho đối tác của Viettel nhằm các mục đích sau:

1. Hỗ trợ khách hàng khi mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Viettel hoặc đối tác của Viettel cung cấp:

- Xử lý thông tin khi khách hàng mua hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào;

- Xác thực và thực hiện các giao dịch thanh toán;

- Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại đối với các dịch vụ của Viettel; tiếp nhận và hỗ trợ các thắc mắc và khiếu nại của Khách hàng liên quan đến đối tác.

2. Nâng cao trải nghiệm người dùng sản phẩm, dịch vụ của Viettel:

- Cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp;

- Cải tiến công nghệ, giao diện để website luôn đảm bảo tiện lợi cho Khách hàng;

- Phát triển các dịch vụ mới, cung cấp chương trình bán hàng được cá nhân hóa và phương pháp đo lường hiệu quả;

- Quản lý tài khoản khách hàng và các chương trình khách hàng thân thiết.

3. Nghiên cứu, phân tích phục vụ phát triển kinh doanh

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;

- Nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới;

- Cung cấp dịch vụ khác của Viettel và/hoặc các dịch vụ Viettel hợp tác với đối tác.

ĐIỀU 7. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ, thời gian lưu trữ tối thiểu là 24 tháng hoặc một khoảng thời gian khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Viettel.vn/ vietteltelecom.vn

ĐIỀU 8. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP, QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

- Đơn vị: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Địa chỉ: Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Đại diện của đơn vị: Tổng Công ty Viễn thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Địa chỉ: Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại chăm sóc khách hàng 18008098, Email: cskh@viettel.com.vn.

ĐIỀU 9. NHỮNG TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN ĐƯỢC THÔNG TIN

1. Nhằm không ngừng cải tiến dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như cung cấp dịch vụ khác của Viettel và/hoặc các dịch vụ Viettel hợp tác với đối tác, Viettel có thể chia sẻ thông tin khách hàng với bên thứ ba nhằm các mục đích được đề cập tại Điều 6. Việc chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các bên thứ ba bao gồm:

a. Các công ty con, doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết của Viettel;

b. Các cá nhân, ty trong cùng tập đoàn.ng t/hon vn, ty trong cùng tập đoàn.ng ty liên kết của Viettelự v

c. Bên cung cấp dịch vụ khác.

2. Viettel sử dụng các biện pháp bảo mật khác nhau để bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng khỏi các hành vi thu thập, xử lý thông tin trái phép hoặc các rủi ro tương tự.

ĐIỀU 10. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

1. Khách hàng có quyền tự kiểm tra thông tin cá nhân của thuê bao đang sử dụng bằng cách đăng nhập vào tài khoản hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân như email, nghề nghiệp, sở thích ngay trên Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn.

2. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Viettel tại địa chỉ nêu trên. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Viettel sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng thì tùy theo mức độ, Viettel sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

ĐIỀU 11. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

1. Thông tin cá nhân của Khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Viettel. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Viettel không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Viettel sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

4. Viettel yêu cầu các Khách hàng khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, ngày cấp, hiệu lực, nơi cấp, … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Viettel không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

5. Viettel sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau như: chuẩn quốc tế PCI, SSL, … nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Viettel không thể cam kết bảo mật một cách tuyệt đối an toàn và Viettel không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng như các trường hợp khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác …

6. Viettel khuyến cáo khách hàng bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của khách hàng, mã OTP và không chia sẻ mật khẩu đăng nhập, mã OTP này với bất kỳ người nào khác.

7. Khách hàng nên bảo quản máy điện thoại trong quá trình sử dụng, khách hàng nên đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên Website portal viettel.vn/vietteltelecom.vn khi không có nhu cầu sử dụng nữa.

8. Khách hàng cũng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên mục thông tin tài khoản như email, nghề nghiệp, sở thích.

9. Nếu khách hàng có thắc mắc về thông tin cá nhân có thể lên hệ trực tiếp tới số điện thoại chăm sóc khách hàng 18008098 hoặc gửi mail về địa chỉ cskh@viettel.com.vn.

Chia sẻ qua:

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...