Thông tin cam kết thuê bao Viettel

Thứ bảy, 01/12/2018

Thuê bao di động trả sau có thời gian hòa mạng ≤ 12 tháng;

-  Thuê bao di động trả sau tham gia ưu đãi cho doanh nghiệp;

-  Thuê bao di động trả trước, trả sau > 12 tháng, tham gia chương trình tặng 20% - 30% lưu lượng: CK12, CK24, T80, T100, T100X, B100, T150, B150, T200, B200, B250, B250X, B400, B500, B700, B1000, B2000.

- Thuê bao di động trả trước, trả sau tham gia chương trình khách hàng thân thiết của Viettel

Tuy nhiên, khách hàng có nhu cầu hủy cam kết để tham gia chuyển mạng, mức phí được quy định cụ thể:

   -  Mức phí hủy cam kết của TB di động trả sau = phí tham gia gói * số tháng cam kết còn lại.

-  Mức phí hủy cam kết của TB di động trả trước = 50K * số tháng cam kết còn lại.

-   Để hủy cam kết và thực hiện chuyển mạng giữ số, khách hàng có thể ra cửa hàng trực tiếp của Viettel để làm thủ tục, thời gian áp dụng qui định hủy cam kết và các mức phí hủy cam kết nêu trên từ tháng 6/2019.

- Thuê bao sử dụng dịch vụ Mobile Money của Viettel. Khách hàng đến cửa hàng Viettel để hoàn thiện thủ tục hủy cam kết.

- Danh sách các gói cước cam kết vui lòng xem  tại đây

- Danh sách gói cho khách hàng thân thiết, xem  tại đây

Chia sẻ qua:

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...