Trang chủ > Di động > Gói data
UMAX300
56
Giới thiệu

Với 300.000 đồng, Quý khách được truy cập Internet không giới hạn lưu lượng tốc độ cao. Hết 30GB đầu, tốc độ cao giới hạn về 1Mbps. Chu kỳ gói cước 30 ngày, sau 30 ngày hệ thống tự động gia hạn.

30GB
lưu lượng
300.000
đồng/30 ngày
Đăng ký bằng SMS:
Soạn UMAX300 gửi 191

Sản phẩm liên quan
MIMAX70
3GB data
70.000 đồng/30 ngày
MIMAX90
5GB data
90.000 đồng/30 ngày
MIMAX200
15GB data
200.000 đồng/30 ngày
MIMAX125
8GB data
125.000 đồng/30 ngày

Hotline: 1800 8098
ipv6 ready