Các trường hợp bị thu hồi chứng thư số theo thông tư 08/2016/TT-BQP

Thứ năm, 29/07/2021

Chứng thư số sẽ bị thu hồi trong những trường hợp nào? Nắm rõ các quy định tại Thông tư 08 của Bộ Thông tin và Truyền thông để sử dụng chứng thư số đúng cách doanh nghiệp nhé!

1. Đối với mọi loại chứng thư số, thu hồi chứng thư số khi:

Thời hạn sử dụng chứng thư số đã hết.

 Theo yêu cầu bằng văn bản từ thuê bao, có xác nhận của người quản lý thuê bao, theo Mẫu 09 của Phụ lục kèm theo Thông tư này trong các trường hợp: khóa bí mật bị lộ hoặc nghi bị lộ; thiết bị lưu khóa bí mật bị thất lạc

hoặc các trường hợp mất an toàn khác; thiết bị lưu khóa bí mật bị hỏng.

Theo yêu cầu bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử có ký số của chứng thư số có hiệu lực từ cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan an ninh.

Theo yêu cầu bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử có ký số của chứng thư số có hiệu lực từ Người quản lý thuê bao.

Thuê bao vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật.

 2. Đối với chứng thư số cá nhân, thu hồi chứng thư số trong trường hợp:

 Các trường hợp quy định tại mục Đối với mọi loại chứng thư số.

Cá nhân thay đổi vị trí công tác mà thông tin về vị trí công tác mới không phù hợp với thông tin trong chứng thư số.

 Cá nhân nghỉ hưu, thôi việc hoặc từ trần.

 

 

3. Thu hồi chứng thư số của cá nhân - người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước, trong trường hợp:

Các trường hợp quy định tại mục Đối với mọi loại chứng thư số và mục Đối với chứng thư số của cá nhân.

 Cá nhân thay đổi thẩm quyền của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, thay đổi chức danh nhà nước.

4. Thu hồi chứng thư số của cơ quan, tổ chức khi:

Các trường hợp quy định tại mục Đối với mọi loại chứng thư số.

Cơ quan, tổ chức giải thể, đổi tên hoặc địa chỉ hoạt động mà thông tin không phù hợp với thông tin trong chứng thư số.

 5. Thu hồi chứng thư số của thiết bị, dịch vụ, phần mềm trong trường hợp:

Các trường hợp quy định tại mục Đối với mọi loại chứng thư sốThiết bị, dịch vụ, phần mềm ngừng hoạt động, đổi tên mà thông tin không phù hợp với thông tin trong chứng thư số.

Chia sẻ qua:

Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ...